Opleidingseis in de PGS15

Voorschrift 3.14.1 van de concept versie van de PGS15 geeft nu nog specifieker dan in de voorgaande PGS15 versie aan wat de verwachtingen zijn rondom de opleiding van de medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Volgens de ARBO regelgeving dient iedereen die met...