Archives for deskundige pgs15

Opleidingseis in de PGS15

Voorschrift 3.14.1 van de concept versie van de PGS15 geeft nu nog specifieker dan in de voorgaande PGS15 versie aan wat de verwachtingen zijn rondom de opleiding van de medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Volgens de ARBO regelgeving dient iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt duidelijke werkinstructies rondom het werken met gevaarlijke stoffen ontvangen te hebben. De PGS15 zegt daarop vervolgens weer dat indien in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig moet zijn. Aangezien deze persoon ook wel eens afwezig is dienen er dus in de meeste gevallen meerdere personen aanwezig te zijn. Deze deskundigen moeten aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van deze deskundigen moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.

De deskundigen moeten zijn opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing zijnde PGS15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen naar voren komt. Kennis is alleen noodzakelijk van de in de inrichting opgeslagen stoffen.


Notice: Undefined index: sfsi_plus_okIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 286

Notice: Undefined index: sfsi_plus_telegramIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 287

Notice: Undefined index: sfsi_plus_vkIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 288

Notice: Undefined index: sfsi_plus_wechatIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 289

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weiboIcon_order in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 290

Notice: Undefined index: sfsi_plus_weibo_display in /home/safety2q/pgs15.training/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 370
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us