FAQ PGS15

Moet ik opgeleid zijn om in een gevaarlijke stoffen opslag te mogen werken?

Ja, het werken met gevaarlijke stoffen verlangd van de medewerker dat hij of zij aantoonbaar kennis heeft genoten van gevaarlijke stoffen en de taken in zijn of haar werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden dient er op de locatie tevens een PGS15 opgeleid persoon aanwezig te zijn.

 

Moeten alle medewerkers PGS15 opgeleid zijn?

Medewerkers die in een PGS15 opslag werken moeten aantoonbaar opgeleid zijn voor hun taken en kennis hebben van gevaarlijke stoffen. Binnen een PGS15 opslag moet gedurende de werkzaamheden een PGS15 Opgeleid Persoon aanwezig zijn. Het is handig, omdat deze persoon ook wel eens op vakantie of ziek kan zijn, om meerdere personen voor de PGS15 op te leiden.

 

Moet een PGS15 Opgeleid Persoon een certificaat kunnen laten zien?

Ja, een PGS15 Opgeleid Persoon moet een certificaat kunnen overleggen.

 

Volstaat één PGS15 Opgeleid Persoon?

Het voorschrift geeft aan dat er vanaf 2,5 ton tijdens de werkzaamheden een PGS15 opgeleid Persoon aanwezig dient te zijn. Wordt er gewerkt in verschillende shifts / diensten dan dienen er dus meer personen opgeleid te zijn. Daarnaast kunnen er ook opgeleide personen ziek zijn of op vakantie. In de meeste gevallen moeten er dus meerdere personen opgeleid zijn.

 

Is een PGS15 certificaat een wettelijk diploma?

Op zich is het een wettelijk diploma in die zin dat je volgens de PGS15 aantoonbaar opgeleid dient te zijn en PGS15 is verankerd in de wet. Het certificaat van een opleider (SafetyNet Nederland) laat zien dat je voldoende kennis hebt opgedaan. De IFCL (International Foundation for Chemical Logistics) werkt aan een internationale normering en certificering van opleidingen in de chemische logistiek. Deze komt binnenkort beschikbaar.

 

Moet ik een vooropleiding hebben om de PGS15 cursus te kunnen doen?

Nee, er is geen vooropleiding vereist.