In deze beschouwing kijken we naar de opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS15 op een verdiepingsvloer. In November 2023 verscheen een ontwerpversie van de PGS 15 waarin op dit voorschrift een wijziging aangekondigd wordt. Dit bekekent dus niet dat het definitief zal worden doorgevoerd, maar wel met alle waarschijnlijkheid.

De interim bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 15 Nieuwe Stijl nog niet gereed is. In de huidige PGS15 is aangegeven dat op een verdieping van een gebouw maximaal 500 kg of 500 l verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mag worden opgeslagen. Hierbij wordt een kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw niet. In de voorgestelde wijziging gaat dat wijzigen naar de maatregel dat op de eerste verdieping van een gebouw maximaal 2.500 kg of l verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen mag worden opgeslagen. In een kelder, en op hogere verdiepingen dan de eerste verdieping bedraagt deze hoeveelheid maximaal 500 kg of liter. Wanneer opgeslagen in brandveiligheidsopslagkasten geldt voor opslag op hogere verdiepingen een maximum van 2.500 kg of l per brandcompartiment.

Wanneer deze wijzig in gaat is nog niet duidelijk. Onze E-learning cursus PGS15 al wel een doorkijk naar de toekomstige wijzigingen.