Zonnepanelen opslaan op een PGS15-opslaglocatie kan een slimme keuze zijn in het kader van de energietransitie. Dit artikel verkent de cruciale overwegingen bij het implementeren van zonnepanelen op een PGS15-opslag en benadrukt het belang van brandveiligheid en technische integriteit in deze context.

Brandveiligheid en WBDBO-eisen

Een brandcompartiment op een PGS15-opslag moet worden gezien als een kubus met gelijke WBDBO-eisen voor vloeren, wanden, gevels en het dak. Deze eisen gelden zowel van binnen naar buiten als in omgekeerde richting (i<–>0). Als er vanuit een andere regeling een hogere eis geldt dan de PGS-richtlijn, prevaleert de zwaarste eis.

Het verlagen van WBDBO-eisen voor bestaande bouw en op basis van hoogte en/of vuurbelasting is niet van toepassing op een PGS-15 opslagvoorziening.

Volgens NEN 6068 wordt de weerstand tegen branddoorslag (WBD) bepaald op basis van de brandwerendheid van alle onderdelen van de scheidingsconstructie. Het traject tussen twee ruimtes met de laagste brandwerendheid van de scheidende functie bepaalt de weerstand tegen branddoorslag.

Dakbrandveiligheid

Indien het dak niet brandwerend is uitgevoerd, valt alles wat zich op het dak bevindt onder de eisen van de PGS-richtlijn. Installaties mogen niet op het dak aanwezig zijn vanwege het brandrisico, met uitzondering van installaties die onlosmakelijk noodzakelijk zijn voor het functioneren van de opslagruimte zelf, zoals ventilatiesystemen en onderdelen van VBB-installaties.

Het plaatsen van zonnepanelen (PV-installaties) op een PGS15-opslagvoorziening is begrijpelijk vanuit het perspectief van de energietransitie. Er is echter aandacht nodig voor mogelijke risico’s. In elk geval is overleg vereist om te bepalen onder welke condities een PV-installatie mogelijk is en welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn. Belangrijke aspecten hierbij zijn aanvullende eisen met betrekking tot brandwerendheid en onbrandbaarheid van het dak, de constructieve eisen aan het dak en de technische integriteit van de PV-installatie.

Conclusie

Het plaatsen van zonnepanelen op een PGS15-opslag is een haalbare optie, maar vereist aandacht voor brandveiligheid en technische integriteit. Door te voldoen aan de juiste eisen en voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen zonnepanelen een waardevolle aanvulling zijn op deze opslagvoorzieningen in het kader van de energietransitie. Heb jij interesse in een PGS15 cursus? Deze volg je als E-learning PGS15, Open inschrijving of In company

 

Veelgestelde vragen

Is het veilig om zonnepanelen op een PGS15-opslag te plaatsen?

Ja, mits aan alle brandveiligheidseisen wordt voldaan en er rekening wordt gehouden met technische integriteit.

Wat zijn de WBDBO-eisen voor een PGS15-opslag?

Een PGS15-opslag heeft gelijke WBDBO-eisen voor vloeren, wanden, gevels en dak, zowel van binnen naar buiten als omgekeerd.

Zijn er uitzonderingen op de WBDBO-eisen voor bestaande bouw?

Nee, verlagingen van WBDBO-eisen zijn niet van toepassing op PGS-15 opslagvoorzieningen.

Hoe wordt de weerstand tegen branddoorslag (WBD) bepaald?

WBD wordt volgens NEN 6068 bepaald op basis van de brandwerendheid van alle onderdelen van de scheidingsconstructie.

Kunnen er installaties op het dak van een PGS15-opslag zijn?

Alleen installaties die onlosmakelijk noodzakelijk zijn voor het functioneren van de opslagruimte zelf, zoals ventilatiesystemen en onderdelen van VBB-installaties, mogen op het dak aanwezig zijn.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij het plaatsen van zonnepanelen op een PGS15-opslag?

Belangrijke overwegingen zijn aanvullende eisen met betrekking tot brandwerendheid en onbrandbaarheid van het dak, de constructieve eisen aan het dak en de technische integriteit van de PV-installatie.