Nieuwe klanten en nieuwe artikelen voor de PGS15 opslag vragen om een, al dan niet nieuwe, risicobeschouwing. Van vergunning, reactiepatroon, scheiding van stoffen tot aan temperatuurgevoeligheid; het vraagt allemaal om een beschouwing. Het is raadzaam daarbij de praktische deskundigheid en het commitment van medewerkers van de werkvloer te betrekken. Dat vraagt wel om een bepaalde mate van kennis, welke het beste door middel van een PGS15 cursus overgebracht wordt.

Werkgevers dienen hun risicobeoordelingen te herzien wanneer zich belangrijke veranderingen voordoen. Dergelijke wijzigingen zijn onder meer de hoeveelheid of aard van stoffen op de locatie, of wijzigingen in het management of de arbeidsmiddelen. Dat kan bij herschikking van de PGS15 opslag zijn, maar ook bij nieuwe klanten of nieuwe producten. Bedrijven die onder de SEVESO vallen weten dat al langer en gebruiken daarvoor hun procedure Management of change.

Op alle locaties waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet het management rekening houden met de nieuwe risico’s en de middelen die worden gebruikt om dergelijke risico’s te beheersen. De gezamenlijke opslag van goederen met meerdere gevaren is een activiteit met een hoog risico. Er moeten schriftelijke werkprocedures worden ontwikkeld die betrekking hebben op zaken als het selecteren van opslaglocaties, toetsen opslagcondities, toetsen van scenario’s als het mis gaat, opstellen procedures, controleren of het binnen de vergunning past en eventueel contact opnemen met bevoegd gezag. Het kan ook zijn dat externe werknemers en contractors betrokken moeten worden.

Een teamleider of magazijnverantwoordelijke met een verantwoordelijkheid voor een veilige opslag en daarmee verantwoordelijk voor de identificatie, beoordeling, behandeling en opslag van alle gevaarlijke goederen die zich op het terrein bevinden moet een gedegen kennis van zaken hebben. Het is duidelijk dat deze persoon (of personen) competent moet zijn om het werk te doen, voldoende opgeleid. Een PGS15 cursus of opleiding is een goede manier om deze kennis tot zich te nemen.

Heb je interesse in een PGS15 cursus als open inschrijving, in company cursus of E-learning PGS15 schrijf je direct in.