In de PGS15 is de opleidingseis van PGS15 opgeleide personen aangegeven. Echter zijn er meer eisen dan alleen de directe eis, zoals eisen met betrekking tot de ADR Awareness conform het ADR en good housekeeping. In de E-learning Cursus PGS15 komen de onderwerpen aan de orde.

Indien binnen het totaal aan activiteiten binnen de locatie meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de locatie waarop de activiteit wordt verricht beschikbaar zijn. Deze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing zijnde PGS 15-voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen en, indien voor de incidentbestrijding noodzakelijk, een BHV-opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen wordt benadrukt. Kennis is alleen noodzakelijk van de binnen de locatie opgeslagen stoffen. Omdat medewerkers ook wel eens ziek zijn of met vakantie is het raadzaam meerdere medewerkers PGS15 op te leiden.

De werkgever moet ook regels en procedures vast stellen voor het omgaan met verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke hygiëne waaraan de medewerkers zich moeten houden. De werkgever ziet toe op de naleving van deze procedures en regels. De werkgever richt voorzieningen in en verstrekt middelen (werkkleding) aan werknemers voor een optimale hygiëne op plaatsen waar gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn. Indien op de arbeidsplaats gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ordelijkheid in acht genomen en is er sprake van ‘good housekeeping’. Werk- en opslagruimtes worden zo schoon mogelijk gehouden. In werk- en opslagruimtes wordt niet gerookt, gegeten of gedronken en geen voedsel bewaard. Onderwerpen die dus aantoonbaar in een cursus terug moeten komen.

Ook binnen de vervoerscode voor gevaarlijke stoffen over de weg; het ADR, worden eisen gesteld aan de opleiding van de medewerkers. En die concentreren zich niet alleen om de chauffeur als vervoerder, maar ook diegene die vracht brieven voor het gevaarlijke stoffen vervoer opstelt, diegene die laad- en lost of verpakt. Gesteld kan worden dat iedereen die met gevaarlijke stoffen te maken krijgt aantoonbaar opgeleid dient te zijn. De E-learning cursus PGS15 is dan een goede start.