Er is veel onduidelijk rondom de van toepassing zijnde PGS15 en dat vraagt om verduidelijking. Er circuleren inmiddels verschillende PGS15 versies, van PGS15:2016, PGS15:2020, Interim PGS15, tot PGS15:NS (Nieuwe stijl).  En dat is allemaal zeer verwarrend. In onze E-learning PGS15 gaan we daar verder op in.

Per 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze omgevingswet diende eerder in 2020 ingediend te worden in Brussel te verificatie. De vernieuwing van de PGS15; in de vorm van de PGS15: Nieuwe stijl of PGS15:NS was echter nog niet gereed. Of was zeker nog geen concensus over de inhoud. Om die reden is een interim-versie ontwikkeld welke samen met de Omgevingswet naar Brussel is gestuurd. Deze versie  PGS 15 interim versie 0.2 (hier en daar ook wel op internet PGS15:2020 genoemd) is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Echter zitten er in deze versie nog wel een aantal fouten. Bij Ministeriele regeling is de 2016 versie bovendien nog steeds de aangewezen als BBT document: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/2020-07-01#Bijlage

Op 1 januari 2021 zal de Inspectie SZW de PGS15 Nieuwe stijl gaan betrekken bij het toezicht op de naleving. Er zal door de Inspectie SZW een beleidsregel PGS-richtlijnen worden opgesteld welke gebruikt zal worden bij het toezicht op de naleving. De Inspectie SZW zal dus al eerder toezicht houden aan de hand van de aanstaande wijzigingen.

De PGS15 Nieuwe stijl er nog niet is en dat zal ook nog wel even op zich zal laten wachten. In onze E-learning PGS15 en in onze open inschrijving cursus PGS15 gaan we al wel in op de Nieuw stijl, maar wordt ook de basis van de PGS15 oude stijl (2016) behandeld. De basis beginselen zullen namelijk nauwelijks gaan wijzigen.