Met de aanstaande Omgevingswet gaan er zaken veranderen rondom de PGS15 en zullen we deze wijzigingen ook doorgevoerd hebben in onze E-learning en open inschrijving cursus. De omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden, maar de PGS15 Nieuwe stijl mag ook al eerder worden toegepast. Daarnaast zal er door de Inspectie SZW ook al eerder toezicht worden gehouden aan de hand van de aanstaande wijzigingen.

Natuurlijk zal de huidige wetgeving gewoon van kracht blijven, zolang de Omgevingswet niet in werking is getreden. Op 1 januari 2021 zal de Inspectie SZW echter wel de PGS15 Nieuwe stijl gaan betrekken bij het toezicht op de naleving. Er zal door de Inspectie SZW een beleidsregel PGS-richtlijnen worden opgesteld welke gebruikt zal worden bij het toezicht op de naleving.

Ook bedrijven moeten goed nadenken of het wel of niet voordeliger is om de PGS15 Nieuwe stijl al eerder te gaan toepassen. Tenslotte gaat het om de laatste stand der techniek. Daarbij is het raadzaam om al te denken in scenario’s waar de Nieuw stijl op gestoeld zal zijn. Omdat Inspectie SZW daarbij al per 1 januari 2021 zal gaan toezien op naleving met de maatregelen rondom arbeidsomstandigheden uit de PGS15 vormt het een extra motivatie om de eigen implementatie naar voren te halen.

Wel moeten we opmerken dat deze PGS15 Nieuwe stijl er nog niet is en dit ook nog even op zich zal laten wachten. Dus het toepassen zal ook nog wel even op zich laten wachten. In onze E-learning PGS15 en in onze open inschrijving cursus PGS15 hebben we overigens al wel de eerste beginselen van de Nieuw stijl verwerkt.