De oorsprong van de PGS15 ligt bij de ‘CPR15 reeks’ waarvan de oorsprong op haar beurt weer bij de Sandozramp bij Basel ligt. Op 1 november 1986, een paar maanden na de kernramp van Tsjernobyl voltrok zich, bij het bedrijf Sandoz, een van de grootste chemierampen in Europa. Grote hoeveelheden bluswater stroomden direct in de Rijn en maakte duidelijk dat bij de opslag van gevaarlijke stoffen alle betrokken partijen een goede kennis van zaken dienen te hebben. In een nu lopend onderzoek van de VNCW wordt in een diepere beschouwing  de beginselen van een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen opnieuw onderzocht.  Hierbij wordt het uitgangspunt Safety bij design gehanteerd.

Uit een onderzoek binnen de hele chemische keten eerder dit jaar kwam naar voren dat er vaak onduidelijkheid bestaat bij een nieuw, als gevaarlijke stoffen ingedeeld, product of assortiment m.b.t. de vorm van opslag en welke blusmethode geschikt zou kunnen zijn. Grootschalige testen zijn veelal zeer kapitaalintensief en er bestaat dan vaak veel onzekerheid bij de opslagbedrijven. Bedrijven en overheden zijn bij  verpakte gevaarlijke stoffen vraagstuk vaak geneigd om direct de PGS15 ter hand te nemen. Maar wanneer het product of assortiment niet standaard is in te delen wordt het vaak lastig. Binnen een onderzoek uitgevoerd door de branchevereniging VNCW worden nu de beginselen van een veilige opslag en keuze van blussysteem gedefinieerd.  Daarbij wordt tevens een casevoorbeeld uitgewerkt zodat de zeer theoretische benadering tevens een praktijktoets krijgt.

Binnen de praktijktoets Safety by design wordt de opslag van lithiumbatterijen als voorbeeld genomen. Daarbij worden de wat zwaardere batterijen in het voorbeeld betrokken.  Hoewel er recent een circulaire verschenen is en er later een PGS37 zal volgen geeft de nu aanwezige kennis geen antwoord op de vraag welke vorm van opslag en blussysteem geschikt is voor de bekende risico’s. Verwacht wordt dat het opstellen van de beginselen van ‘Safety bv design: opslag verpakte gevaarlijke stoffen’, alsmede de praktijkcase opslag lithiumbatterijen eind Oktober 2020 afgerond zullen worden.