September afgelopen jaar werd een concept van de PGS15 Nieuwe stijl voor commentaar online gezet. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze PGS15 Nieuwe stijl is de komst van de Omgevingswet.

Een PGS nieuwe stijl betekent dat maatregelen tot stand zijn gekomen met een risicobenadering: welke risico’s er zijn bij activiteiten met de gevaarlijke stof. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen, zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario’s zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico’s. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

De PGS15 Nieuwe stijl kent in vergelijking met de huidige versie een andere structuur en is opgebouwd naar hoofdelementen: de wettelijke kaders, de risicobenadering met de scenario’s, de doelen en maatregelen om aan de doelen te voldoen. Ieder scenario heeft een nummer gekregen. Het is weergegeven als S1, S2 en verder. Bij elk scenario horen doelen. Die zijn aangegeven met de nummers van de doelen, dus D1, D2 en verder. De beschrijvingen van de doelen staan in hoofdstuk 6. Bij de maatregelen in hoofdstuk 7 tot en met 14 is steeds aangegeven welke scenario’s daar een rol bij spelen.

Bij de omgevingswet wordt niet de PGS15 Nieuwe stijl naar Brussel gestuurd. Er komt een Interim versie (op basis 2016 versie). Deze wordt begin 2020 samen met het BAL en andere besluiten naar Europa gestuurd worden. De interim versies (dat zijn de bestaande versie die BAL-proof gemaakt zijn) zijn bijna gereed, maar die zullen voorlopig nog niet van kracht worden. De interim versie worden per 1-1-2021 van kracht. Tegen die tijd zullen de “echte” nieuwe stijl versies van de PGS 15 en 31 ook wel bijna gereed zijn dus is het de vraag me of de interim versies wel in praktijk gebruikt gaan worden.

SafetyNet zal begin 2020 in haar E-learning cursus bovenstaande wijzigingen hebben opgenomen. Schrijf je nu in.